Umělá inteligence v retailu

Monitorujte své regály pomocí ShelfTRACK AI.

Technologie

Vycházíme z technologie AI našeho partnera Paralleldots, která je postavena na algoritmech hlubokého učení, podobném jako při rozpoznávání obličeje na smartphonech. V tomto případě se ale jedná o detekci produktů v maloobchodních regálech. Proces je jednoduchý – stačí kvalitně vyfotit regál, fotografii zašlete na server a zbytek necháte na umělé inteligenci. Ta rozpozná jednotlivé položky a vyhodnotí aktuální stav.

Získejte nejvyspělejší nástroj pro provádění kontroly vystavení zboží na prodejnách!

Výhody umělé inteligence ShelfTRACK AI:

Rychlá adaptace na nové produkty nebo kategorie uváděné na trh. Za 24 hodin máte nový sortiment zaevidovaný v systému.

Přesnost

Díky aktivnímu využívání aplikace a jeho neustálému učení se, vám zajistíme až 99% přesnost při rozpoznávání produktů.

Systém u vás nasadíme v řádech týdnů a zajistíme i integraci na ERP či jiné externí systémy.

Cena

Uspoříte finance díky rychlejšímu zaškolení zaměstnanců/merchandiserů.

Co můžete s ShelfTRACK AI vyhodnocovat

Mějte k dispozici úplný přehled vystavení vašeho zboží v regálech, který se vyhodnocuje pomocí definovaných KPI na míru. Ty zahrnují:

Přesný merchandising – zajistěte si, aby prodejci v terénu dodržovali vaše pravidla pro prezentaci produktů

Zajištění dostupnosti produktů – získejte informaci v případě nepřítomnosti produktu na regálu

Zajištění výkonnosti prodejního místa – zvyšte si návratnost investic marketingových nákladů, díky sledování viditelnosti produktů v každém místě prodeje

Podpora prodejců v terénu – dostávejte rychlé informace o nepřesnosti vystavení

Sledování konkurence – monitorujte chování konkurence, podílu na regálech, cenovou politiku apod. …

Ovládání ShelfTRACK AI

Navzdory zaškolení uživatelů aplikace myAVIS ® CRM, může docházet k lidským chybám při fotografování, což může ovlivnit měření vámi stanovených cílů. Řešením je asistent kvality obrazu, kdy aplikace uživatele upozorní, pokud je fotografie chybně pořízená.

Mimo to má aplikace funkci asistenta spojení, která vede uživatele k pořízení dostatečného množství překrývajících se fotografií (aby je následně mohla spojil dohromady a poskytnout tak jednu úplnou fotografii), čímž zajistí, že žádný produkt nevynecháte ani dvakrát nezapočítáte.

Aplikace funguje v offline režimu

Upozorní vás v případě špatné kvality pořízeného snímku.

Navádí vás ke správnému vyfocení vašeho regálu

Reportování

Vyhodnocujte své měřené cíle a reagujte na změny v reálném čase.

Řídicí panel: Podrobný řídicí panel vám poskytne konkurenční analýzu podle počtu, přítomnosti, plochy police pokryté SKU a POSM a přítomnosti značky v obchodech.

Přizpůsobené reporty: Každá značka má jedinečné požadavky na reportování. Používání řídicího panelu Power BI k vytváření přizpůsobených reportů vám pomáhá zajistit vysokou relevanci a využití v organizaci společnosti.

Portál supervizora: Může srovnávat výkon vašeho obchodního zástupce a pomoci jim zlepšit jejich KPI. Může také sledovat problémy na úrovni obchodu a odesílat upozornění na zprávy prodejním týmům.

WordPress Lightbox Plugin